“Дугогодишњи рад у области геодезије нераскидиво је повезан са имовинско правним односима, катастром, земљишним књигама и самим тим прометом некретнина. Власник и оснивач Бироа “МЕРНИК” Бранислав Павловић је уједно и сувласник предузећа које се бави прометом непокретности “YALOS”.

До сада смо успешно повезали многе продавце и купце непокретности, а квалитет тога повезивања омогућава наше знање и информисаност из ове области као и повезаност са многим агенцијама за промет некретнина као и адвокатским канцеларијама у Србији, региону и свету.

Обратите нам се ако тражите:

  • ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНУ И СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ
  • ПРИВРЕДНЕ И СТАМБЕНЕ ОБЈЕКТЕ
  • ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
  • КОНСАЛТИНГ ПО ПИТАЊУ ИМОВИНСКО ПРАВНОГ СТАЊА
  • АСИСТЕНЦИЈУ КОД КЊИЖЕЊА, УПИСА ХИПОТЕКА, ПРОВОЂЕЊА БРИСОВНИХ ДОЗВОЛА
  • АКО СЕ МИ НИСМО СЕТИЛИ ВИ ЗАТРАЖИТЕ

 

primi sui motori con e-max

How to find Us?

"Mernik" beauro
Magistratski trg 3,
TC Zemunikum,
11080 Zemun
Belgrade, Serbia

Telephone number:

+381 (0) 63 / 317 952

E-mail address:
biromernik@yahoo.com

TIN: 103074952
Bank account: 295-1230437-39 (domestic)
ID number: 56068678
Activity Code: 7490 (domestic)

Contact

Phone number:

063/317-952

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.